حرف اول سلام به همه مادرای گل دنیا

ای مادرم چه پاکست

آغوش پر زمهرت

تو چون فرشته پاکی همچون خدا مقدس

آغوش پر زنازت

گهوارهء جهانست بس نرم و مهربانست

آغوش تو مکانیست زیبا تر از دو. گیتی

مادر مرا به یاد است

هر ناز و هر گپ تو

آن رنج هر شب تو

این پست تقدیم به همه مادرای عزیز

نمیدونم اسم مادر که می آد به یاد فیلم میم مثل مادر رسول ملاقلی پور می افتم .و  اون تکه از فیلم که علی میگه صبر  میکنم تا مادرم بیائد .

 حرف آخر:خدا مادرای که زنده اند رو نگه داره و اونایی که نیستند غریق رحمت  کنه