حرف اول سلام وقتتون قشنگ  

   امروز تو محل کارم بحث جالبی داشتیم تا بحث رسید سر اینکه خدا تو قزآن

نوشته مرد می تونه زنوکتک بزنه وقتی اینو از مسولم شنیدم باورم نشد و گفتم

خدا هیچ  وقت  چنین چیزی تو قرآن نگفته خلاصه شرط بندی کردیم بعد از ماه رمضون

سر یک ناهار تا اینکه طبق تماس با دوستش آیه مورد نظرو پرسید که ٣۴سوره نسا

بود.خلاصه قرآنوبرداشتم و ترجمه اش رو خوندم اصلا باورم نمی شد که خدا چنین

چیزی رو بگه؟

با خودم فکر کردم که چرا باید این طوری باشه  خدایی که همیشه برای زن ارزش می

 ذاره زنی که می تونه دنیا رو عوض کنه و به قولی از دامن زن مرد به معراج میره چرا

اینطوری گفته؟

    شما تحقیق کنیدو نظرتونو بگید ممنونم

حرف آخر:زن مثل بلاست                                   الهی هیچ خونه ای بی بلا نمونه