حرف اول :سلام وقتتون قشنگ

٢١ شهریورماه سال ١٣۵۶ تولد یک مجری بی نظیر صداو سیماست.فرزاد حسنی رو میگم با اون صراحت بیان واجرای خوبش.فرزادی که برنامه کوله بشتی و خانم آرین از یادمون نرفته -فرزادی که لیله الرغائب رو خیلی ها که نمیدونستند ازش یاد گرفتند که شب آرزوهاست و  آرزوهات توی اون شب برآورده میشه.دوستای خوب رادیو جوان برنامه هفت شنبه که به کارگردانی فرزاد بود رو از یاد نبردند که کلی شاد میشدند با اون برنامه.من توچند بار برخوردی که با فرزاد داشتنم اون رو خیلی مودب دیدم تا نظر دوستان چی باشه

فرزاد حسنی

گذر از مرز سی سالگی بر فرزادحسنی مبارک

حرف آخر: به قول فرزاد یا علی .خداحافظ همین حالا