باز بیا نقره بکوب،طلابریز، پولک بپاش

زهره نور و غزل به گل نشسته خنده هاش

پدر خاک به آسمون سپرده دلشو

صدای بال فرشته ها می آد یواش یواش

قنوت بسته آسمون به قامت ستاره

رو بوم کعبه ربنا نفس نفس می‌باره

اگه که سبز فلک ، اگ می چرخه فلک،اگه خدا نسیمشو سپرده به قاصدک 

بهونه تمومشون مهر علی و زهراست

ترانه ها ، ترانه ها

آخر عشق همین جاست