حرف اول : سلام به روی ماهتون خوبید بابا سال نو مبارک باشه الهی دلتون همیشه شاد باشه

شنبه  ٢١ بود که آقا ی امینی از سازمان صدا و سیما زنگ زد که برای مسابقه هفتایی ها بریم. خیلی خوشحال بودم  خلاصه قرار با نگار گذاشتم  که اونم گفت می آد آقا ی امین هم اونو آفیش کرد . فردا ساعت حدود  ١١  صبح بود که با نگار رفتیم. نگار سر راه شیرینی خرید.رفتیم  تا ولیعصر و بعد هم ونک و از آنجا هم جام جم خیابان بلال حبشی . وای که چه سازمانی بود تا چشم کار می کرد  آرامش و زیبایی بود بعد که مجوز ورود رو به منو نگار دادند رفتیم به سمت ساختمان شهدای رادیو طبقه زیرزمین که استاد نازنینم گلبن رو دیدم کلی صحبت کردی افشین هم اومد   بعد الهام زتاختی با اون چهره جذلب و آرومش اومد بعد هم زوج هنری ٧ شنبه اومدند امیر و مریمو می گم در این حین ما استاد اکبر لکلری و دوستی رو هم دیدیم صدا بردار ٧ شنبه هادی رو هم شناختیم که من خندم گرفته بود  می دونید چرا آخه من همیشه فکر می کردئم که اون اسمش پویاست. خلاصه رفتیم داخل استدیو با ١ آرم برنامه -٢-٣-۴-۵-۶-٧تایی ها شروع شد . چه آرامشی اونجا حاکم بود انگار کسی  استرس نداشت بچه ها با حس خوبی برنامه رو اجرا کردند  برای اجرای مسابقه نوبت منو نگار شد که رفتیم کلی خندیدیم محمود رضا گفت فیلی که لباس صورتی پوشیده چی می خواد بگه گفتم که می گه شب بخیر .من و نگار به همه سوالتات جواب دادیم برا ی اعلام برنده سوال هوش پرسیدند که فسفرای مغزمون کار نکرد که افشین گفت شما سوال بپرسید اگه ما جواب نداددیم شما برنده اید که نگار  طول تونل توحیدو پرسید  جواب ندادند و برنده شد.

حر ف آخر:خلاصه اون روز من تازه به حرف فرزاد رسیدم که می گفت من هر وقت دلم بگیره میرم رادیو بعنی چی

نازنینای من برای گوش کردن این برنامه جمعه ٢۶ فروردین ماه ساعت ٣٠/٩ تا٣٠/١١ رادیو جوان که موجش اف ام ردیف ٨٨.١ مگا هرتز   حتما گوش کنید