سلام.سال نو مبارک

امیدوارم سال خوبی داشته باشید.

امروز می خوام دو تا  پیامک زیبا که بدستم رسیده براتون بنویسم

١-چو بهار ای نگار بگذر به گلشن.................. سال نو مبارک

٢- شیشه عطر بهار لب دیوار شکست و هوا پر شده از بوی خدا چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا همه جا باز کنارن باشد. سال نو مبارک