حرف اول :سلام.همون طور که گفتم رفتم سفر.

امان از این هواپیما و. این همکارای من. رفتنی یک سری از اعراب همنشین ما بودن که ان قدر بچشون ونگ زد رو اعصاب ما بوذ.

که یکی از همکارا گفت الخفه شید,الساکت که مردم از دست این همکارم.

وقتی هم به مقصد رسیدیم با اجازتون کفش بنده که تو یاک بود گم شد

 حرف آخرخلاصه سفر خوبی بود جای دوستان خالی