حرف اول : سلام

امسال هم به رسم چندین ساله یادمون باشه تو شب آرزوها ( لیله الرغائب ) برای هم

بهترین آرزوها رو کنیم .

حرف آخر : با یه کوله ی بزرگ آرزومند آرزوهاتونم .