رگ خوابه این دل تو دستای تو بوده

ترک های قلبم شکست تو بوده

چند روز پیش برادرم آلوم جدید محسن یگانه رو آورد و گفت که گوش کنم. وقتی که گوش کردم تک تک آهنگ های این آلبومو پسندیدم  مخصوصا رگ خواب که فوق العاده بود.

حرف آخر: پیشنهاد می کنم دوستان این آلبوم محسن یگانه رو بخرند و گوش کنند.